0 %

Eğitimimiz

Genel Olarak Eğitim Sistemimiz

Dönem başlarında, adaylara sorduğumuz bir soru vardır.
"YDS/YÖKDİL sınavlarında başarılı olmak için size ne gerekiyor?"
Ve sonra saymaya başlarız:

1. Kelime
2. Kelime
3. Kelime
4. Dilbilgisi
5. Doğru Çeviri

ve sonra deriz ki: "Ama bunların hiç biri bu sınavda işe yaramaz..."
(gülüşmeler-homurdanmalar-boş bakışlar)
"...eğer cümlenin ne dediğini ANLAMA becerimiz gelişmemişse."

Bu yüzden hem kendimize hem de kursiyerlerimize sık sık hatırlatma ihtiyacı hissederiz!
Bu sınavlar KELİME sınavları değildir!
Bu sınavlar GRAMER (dilbilgisi) sınavları da değildir!
Bu sınavlar ÇEVİRİ sınavları da değildir!
Bu sınavlar ALAN BİLGİSİ sınavları da değildir!
Bu sınavlar "TAKTİK" sınavları hiç değildir!
Bu sınavlar akademik düzeyde İngilizce okuyabilme, okuduğunu anlayıp, hızlı bir şekilde yorumlayabilme sınavlarıdır.

İşte, ydstime.com'u hazırlarken ve geliştirirken genel olarak eğitim sistemimize yön veren düşüncemiz bu olmuştur. Sizlerin, yani YDS/YÖKDİL adaylarının, girecekleri sınavda başarıya ulaşabilmeleri için gereken tüm eğitimi hazırlama gayretinde olduk.

Az önce de belirttiğimiz gibi kelime bilgimizin çok önemli olduğunu düşünüyoruz; bu nedenle kelime çalışmalarına yeterli zamanı ayırmaya çalıştık.

Dilbilgimizin de işimize yarayacak kadar gelişmesi için konu anlatımları, egzersiz ve özgün soru çözümleri yaptık. Sonrasında da her bir dilbigisi konusuyla ilgili ÖSYM dil sınavlarında çıkmış soruların da çözümlerini yaptık ki böylece sınavda gelecek dilbilgisi sorularına hazır olalım.

Kelime tamam, dilbilgisi tamam artık cümleleri çevirebilme zamanıdır deyip, oldukça özgün ve etkili bir çalışma ile çeviri becerimizi test edip, geliştirmeye yönelik "Çeviri Çalışmaları"nı hazırladık.

Ve "reading comprehension" yani okuduğunu anlama becerimizi geliştirmek için özgün ve çıkmış okuma metin analizleri soru çözümleri, güncel haber-makaleler üzerinden özgün çalışmalar ve birlikte yapacağımız okuma seansları ile sınav için en önemli becerimizi geliştirecek çalışmaları programımıza dahil ettik.

Ve tabii ki pratik yapmadan olmaz... Sınavda bulunan farklı soru türleri üzerine çalışmalar, deneme sınav çözümleri ile geçmiş dönemlerin sınav çözümleri ile sistemimizi eksiksiz bir hale getirmeye çalıştık.

Şimdi, merak edenler için ydstime.com'un içeriğinde ne var, sizleri hangi çalışmalar bekliyor, bunları tek tek anlatmak isteriz...


1. Kelime Çalışmaları

Kelime çalışmalarımız 5 bölümden oluşmaktadır.
Tüm çalışmalar "The Ultimate Vocabulary Book for YDS, YÖKDİL" kitabımızda yer almakta olup tamamının anlatımı sistem üzerinde mevcuttur. (111 saat 31 dakika)


Örnek video derslerimizi henüz incelememişseniz youtube kanalımızdan videolara ulaşabilirsiniz. Oynatma listesi için tıklayınız!
Kelime kitabımızdan örnek sayfaları indirmek için tıklayınız...
Kelime listelerimizden örnek sayfaları indirmek için: tıklayınız...Basic Vocabulary Studies


Temel kelime bilginizi geliştirmek ve sağlamlaştırmak için hazırladığımız çalışmalardır. Bu bölümde yer alan 60 egzersiz ile YDS/YÖKDİL/YDT hazırlığına başlayabilmeniz için gerekli kelime altyapısını oluşturmanızı hedeflemekteyiz. Akademik dil sınavlarına hazırlık sürecinde yapacağınız tüm çalışmalar –ister kelime ister çeviri ister okuma ister soru çözümü olsun– bu bölümde yer alan kelimelerin eksiksiz olmasına bağlıdır. Diğer bir deyişle bu 60 egzersiz tamamlanmadan ve bu çalışmalarda yer alan kelimeler öğrenilmeden diğer çalışmaların yapılabilmesi pek mümkün değildir. Dolayısıyla bu sınavlara girecek olan her adayın bu bölümü tamamlaması büyük önem arz etmektedir.
Tüm egzersizlerin ayrıntılı çözüm videoları toplamı 19 saat olan video derslerde Yunus Hoca tarafından yapılmaktadır. Bu anlatımlar sırasında yapılan bol tekrarlar sayesinde etkin bir kelime çalışması-pekiştirmesi sağlanmış olmaktadır. Anlatımlar sırasında tutulan kelime listesi 32 sayfalık bir dergi şeklinde basılı olarak tarafınıza gönderilmektedir.


Advanced Vocabulary Studies – Step 1 / 2 / 3


YDS ve YÖKDİL tarzı akademik dil sınavlarına yönelik kelime çalışmalarının yer aldığı toplam 3 seviyede, 180 egzersizle her bir kelime grubundan (Verb / Adjective / Adverb / Noun / Phrasal Verb) akademik dilde sıklıkla kullanılan, dolayısıyla sınavlarda da geçmesi en muhtemel kelimeleri öğretmeyi amaçlayan çalışmalarımızdır.

Step 1 – Bu bölümde yer alan 90 egzersizde bulunan 540 kelime (ve eş/zıt anlamlıları) bu sınavlara girecek tüm adaylar tarafından bilinmesi zorunlu olan kelimelerdir. Bu kelimelerin tamamı derslerimizde karşılaştığımız zaman adaylara “Geçmediği sınav yoktur” diye sunduğumuz kelimelerdir. Diğer bir deyişle YDS/YÖKDİL tarzı sınavlar için “Olmazsa Olmaz” kelimelerin yer aldığı bölümdür.

Step 2 – Bu bölümde yer alan 90 egzersizde bulunan 540 kelime ise özellikle YDS’ye girecek ve hedefi 55 üzeri olan adaylarca bilinmesi gerekli olan kelimelerdir. YÖKDİL’de 70 üzeri bir puan hedefleyen adayların da bu bölümde yer alan kelimelere hâkim olmaları gerekmektedir.

Step 3 – Bu bölümde yer verdiğimiz 90 egzersizde bulunan 540 kelime ise görülme sıklığı daha önceki çalışmalarda yer alan kelimelere göre daha az olan ancak geçtiği zaman cümleleri anlamımızı ve yorumlamamızı oldukça etkileyen kelimelerdir. YDS’de hedefi 70 üzeri, YÖKDİL’de hedefi 85 üzeri olan adayların bu kelimeleri de öğrenmelerinde kesinlikle fayda vardır.

Her 20 çalışma sonrasında yer alan “Tekrar Testleri” (Review Tests) sayesinde bu 20 çalışmada yer verdiğimiz 120 kelimeyi bir kez de test soruları üzerinden tekrar etme şansını elde edebileceksiniz.

Tüm egzersizlerin ve tekrar testlerinin ayrıntılı çözüm videoları toplamı 71 saat olan video derslerde Yunus Hoca tarafından yapılmaktadır. Bu anlatımlar sırasında yapılan bol tekrarlar sayesinde etkin bir kelime çalışması-pekiştirmesi sağlanmış olmaktadır. Anlatımlar sırasında tutulan kelime listeleri 40'ar sayfalık 3 ayrı dergi şeklinde basılı olarak tarafınıza gönderilmektedir.Advanced Vocabulary Tests


Toplam 22 test/440 özgün soru üzerinden ileri düzeyde 2.000'i aşkın kelimeyi test soruları ile pekiştirmeyi amaçladığımız testlerimizdir. Bu testler sayesinde hem sınavlarda gelen kelime sorularına hazırlık yapmış olacak hem de sınav genelinde karşılaşacağınız kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız. Kelimelerin görülme sıklığına göre sıraladığımız bu testler sayesinde hem ilk 4 bölümde görmüş olduğunuz kelimeleri tekrar edebilecek hem de bu kelimeler dışında akademik dil sınavları için faydalı olabilecek yeni kelimeleri de öğrenebileceksiniz.

Tüm testlerin ayrıntılı çözüm videoları toplam 20 saat sürmekte olup, anlatımlar sırasında oluşturulan 20 sayfalık kelime listesi .pdf olarak sistem üzerinden sizlere sunulmaktadır.2. Dilbilgisi (Gramer) Çalışmaları

Dil bilgisi çalışmalarımız 6 aşamadan oluşmaktadır.
Tüm konu anlatımları ve tamamı özgün 1.000 dil bilgisi test sorusu "The Ultimate Grammar Book for YDS, YÖKDİL" kitabımızda yer almakta olup tamamının anlatımı sistem üzerinde mevcuttur. (61 saat 50 dakika)

1: Konu Anlatımı:

YDS/e-YDS/YÖKDİL/YDT'de gerek doğrudan dil bigisi sorularında gerekse cümleleri doğru anlayabilmek için gerekli olan 9 gramer konusunu (Tense / Modal / Active-Passive / If Clauses / Adjective (Relative) Clauses / Adverbial Clauses / Noun Clauses / Gerund-Infinitive / Reductions) adayları çok fazla ayrıntıya boğmadan ortalama 2 saatlik derslerle anlatıyoruz.


2: Hızlı Konu Tekrarı:

Her konu anlatımı bitiminde yaklaşık 10-20 dakikalık videolarla ilgili konuyu hızlıca tekrar ediyoruz. Bu "Hızlı tekrar" videoları sayesinde adaylar konuyu unuttuklarında ya da sınav öncesinde hızlı bir konu tekrarı yapmak istediklerinde tüm konuyu dinlemek yerine, çok kısa sürede önemli noktaları yeniden hatırlayabilmektedirler.


3: Özgün Konu Testleri (Test Yourself):

Her konuda, konu anlatımının hemen ardından o konuyla ilgili kolaydan zora doğru giden özgün sorular ile konuyu pekiştirmenizi amaçlamaktayız. Bu testlerde yer alan soruların önemli bir kısmı sürece yeni başlamış adayların konunun önemli noktalarını daha iyi kavramalarını sağlayabilmek amacıyla hazırlanmış, dolayısıyla sınavlarda gelen sorulara göre nispeten daha kolay sorulardır. (9 konuda toplam 28 test/544 özgün soru yer almaktadır.)


4: İleri Seviye Konu Testleri (Advanced Grammar Tests):

Tüm konularda, konu anlatımlarını ve konu testlerini (Test Yourself) tamamladıktan sonra her konuyla ilgili iki adet ileri seviye test yer almaktadır. Bu testlerde yer alan sorular seviyeleri açısından sınavlarda gelen sorulara daha yakın sorulardır. Adayların, kelime bilgisi ve okuma becerisi noktasında ileri bir seviyeye geldiklerinde bu soruları çözmeleri daha uygun olacağı için bu testlere kitabımızın ikinici bölümünde yer verdik. Altyapısı/mevcut puanları iyi olan adaylar, konuları hızlıca tekrar ettikten sonra doğrudan bu testlere geçiş yapabilirler. (Bu bölümde toplam 18 test/288 özgün soru yer almaktadır.)


5: İleri Seviye Karışık Testler (Grammar Revision Tests):

Kitabımızın son bölümünde yer alan 10 testimizde ileri seviye karışık gramer soruları yer almaktadır. Bu soruların seviyeleri yine sınavlarda (özellikle YDS’de) gelen sorulara yakın bir seviyededir. Hedefi yüksek olan adayların bu soruları da eksiksiz çözmelerini ve çözümlerini izlemelerini tavsiye ederiz. (Bu bölümde toplam 10 test/168 özgün soru yer almaktadır.)


6: Çıkmış Soru Çözümleri:

Kitabımızda yer alan tüm konu anlatımlarını ve özgün testleri tamamladıktan sonra geçtiğimiz yıllarda (2013-2020 arası) ÖSYM tarafından yapılmış olan tüm dil sınavlarında (YÖKDİL/YDS/e-YDS/YDT) dil bilgisi konuları ile ilgili çıkmış soruları çözüyoruz. (Bu bölümde toplam 446 çıkmış soru yer almaktadır.)
Tüm bu çıkmış soru çözüm videoları ile ÖSYM'nin son yıllarda dil bilgisi bölümünde ne tarz sorular sorduğunu görebilecek ve gireceğiniz sınavda ne ile karşılaşacağınızı çok daha iyi bilir hale geleceksiniz.


Gramer bölümünde yer alan tüm çalışmaları eksiksiz bir şekilde tamamlayan bir aday sürecin sonunda sınavlarda karşılacağı tüm gramer konularını çalışmış, bu konulara dair 1.000'i özgün, 446'sı çıkmış olmak üzere toplam 1.446 soru çözmüş ve tamamının çözüm videolarını izlemiş olacaktır.


3. Preposition Çalışmaları

Preposition (Edat) çalışmamız 3 aşamadan oluşmaktadır.
Tüm konu anlatımları, egzersizler ve testler "Preposition Tests" kitabımızda yer almakta olup tamamının anlatımı sistem üzerinde mevcuttur. (24 saat 46 dakika)

YDS, e-YDS, YÖKDİL ve YDT sınavlarında okuduğumuz cümleleri hızlı ve doğru çevirip anlayabilmede kelime bilgimizin yanında preposition (edat) bilgimiz de oldukça önem arz etmektedir. Sınavlarda doğrudan preposition bilgimizi test eden 4-5 soru gelmesinin yanında hemen hemen her cümlede bu sözcükler karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu sınavlara hazırlık yapan tüm adayların preposition konusunda da kendilerini geliştirmeleri ve süreç içerisinde yeterince pratik yapmaları gerekmektedir.

Preposition (Edat) bilgisi, genel İngilizce bilgimizle ve çok okuma yapmakla doğru orantılıdır. Özellikle kulak dolgunluğunun oluşmuş olması önem arz etmektedir. Ancak bunun yanında özel çalışmalarla da sizlerin preposition bilgisini artırmayı amaçlamaktayız. Preposition çalışmalarımız 3 aşamadan oluşmaktadır.

① Konu Anlatımı
Sizler için öncelikle preposition konusunda akla ilk gelen soruları yanıtlamaya çalıştık. (Preposition Nedir?, Preposition bilgisi sınavlar için önemli midir? gibi) Sonrasında sınavlarda okuyacağımız cümlelerde karşımıza çıkma ve preposition sorularında doğru cevap olma sıklığına göre preposition’ları ayrı başlıklar halinde sizlere sunduk. Her bir preposition için kullanım alanları nelerdir, hangi durumlarda ne tür çeviriler yapıyoruz bunları bir araya getirmeye çalıştık.

② Exercises
Konu anlatımı sonrasında iki seçenekli, 400 cümlelik bir preposition çalışmamız yer alıyor. Bu çalışma sayesinde konu anlatımında gördüğümüz preposition kullanımlarını pekiştirme şansı elde edeceksiniz.

③ Tests
Preposition çalışmalarımızın son aşamasında 14 testte yer alan 270 preposition sorusu üzerinden test sorularına yaklaşımı öğrenmeye ve pekiştirmeye çalışacağız.

Preposition çalışmalarımız toplam 24 saat 46 dakika sürmekte olup, anlatımlar sırasında oluşturulan kelime listesi dergi şeklinde basılı olarak sizlere gönderilmektedir.


4. Çeviri Çalışmaları


Bugüne kadar birlikte çalıştığımız adaylarda gördüğümüz en temel sorun sahip oldukları kelime ve dilbilgisini cümleye yansıtıp, cümleyi hızlı ve doğru çevirememek olmuştur. Bu sorunu çözebilmek için yaptığımız tüm anlatımlarda cümleleri eksiksiz bir şekilde çevirmekte, hangi ögeyi nereye nasıl bağladığımıza dikkat çekmekteyiz.

Buna ek olarak adaylara göndereceğimiz toplam 3.400 cümle çevirisinden oluşan "Translation" kitabımız ile adaylar bireysel olarak da çeviri becerilerini geliştirmeye yönelik çalışma yapabileceklerdir. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız ve bu çalışmayı düzenli bir şekilde yapan arkadaşlardan edindiğimiz tecrübeye dayanarak rahatlıkla diyebiliyoruz ki: "Sadece bu kitabı hakkıyla çalışmak bile YDS/YÖKDİL'de 65'i geçmeye yetecektir!"

Bu denli önemsediğimiz bu çalışmayı, her adayın haftalık programına ısrarla dahil etmekte ve süreç içerisinde de önemini sık sık hatırlatmaktayız.Örnek video derslerimizi henüz incelememişseniz youtube kanalımızdan videolara ulaşabilirsiniz. Oynatma listesi için tıklayınız!
"The Ultimate Translation Book for YDS, YÖKDİL" kitabımızdan örnek sayfaları indirmek için tıklayınız...
5. Okuma Çalışmaları


YDS/YÖKDİL tarzı sınavlarda başarılı olmak için en önemsenmesi gereken dolayısıyla bizimde ilk haftadan son haftaya kadar üzerinden durmaya çalıştığımız bölümdür.
Sınavlarda başarıya ulaşabilmek için çok geniş bir yelpazede, çok çeşitli konularda düzenli okuma yapmak olmazsa olmazdır.

Bu nedenle adaylar yapacakları güncel haber ve makale okuma-inceleme, özgün ve çıkmış metin soru çözümleri ile sınav tarihine kadar yüzlerce metin okuması gerçekleştirmiş olmaktadır.

- Reading Book for YÖKDİL - Sosyal
- Reading Book for YÖKDİL - Fen
- Reading Book for YÖKDİL - Sağlık
- Reading Book for YDS, e-YDS
kitaplarımızdan tarafınıza gönderilecek olan kitap satın alacağınız pakete ve gireceğiniz sınav/sınavlara göre farklılık göstermektedir.

Örnek video dersleri izlemek için tıklayınız!


6. Soru Tipleri Çalışmaları

YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarında bulunan soru tiplerine (Cloze Tests, Sentence Completion, Dialogue, Paraphrasing, Mismatching) dair yapacağımız çalışmaları içerir. Her soru tipine dair yüzlerce özgün ve çıkmış soru üzerinde çalışmalar yapıp, ilgili soru tipine dair bir bakış açısı kazandırmayı amaçladığımız çalışmalardır.


Özgün ve çıkmış sorulardan derlediğimiz ve 1.100’ü özgün, 600’ü çıkmış olmak üzere toplam 1.700 sorunun yer aldığı "Question Types" kitabımızda, her soru tipinden öncelikle Basic başlığı altında nispeten kolay sorular çözecek, soru tipinin mantığını, sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlamaya çalışacağız.
Sonrasında Advanced başlığı altında nispeten daha zor, sınavda gelecek sorulara daha yakın sorular çözecek ve soru tipine dair bakış açımızı sağlamlaştırmış olacağız.
Son olarak, geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından yapılmış olan dil sınavlarında (ÜDS/KPDS/LYS-5) gelmiş olan gelmiş olan Çıkmış soruları çözüp, sınavda gelecek olan soruları hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmemiz için gereken bilgi birikimine ve deneyime ulaşmış olacağız.
Bu bölümde mevcut olan video ders toplamı 86 saat 20 dakikadır.


7. Deneme Sınav Çalışmaları

Her sınavda olduğu gibi YDS, e-YDS ve YÖKDİL'de de hedefimize ulaşabilmek için çok sayıda deneme sınavı çözmek ve sonrasında da yapacağımız çözümler, analizler ve tekrarlar sayesinde eksiklerimizi görmemiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendirmemiz oldukça önem taşımaktadır.

YDS Hazırlık Paketi alan adaylara göndereceğimiz ve tamamı özgün sorulardan oluşan "The Ultimate Practice Book for YDS, e-YDS" kitabımızda 40 soruluk 10 mini YDS denemesi ile 80 soruluk 5 tam YDS denemesi yer almaktadır. Kitapta yer alan soruların tamamı son dönemlerde YDS/e-YDS’lerde gelen sorulara yakın ayardadır. Dolayısıyla çözeceğiniz bu denemeler gireceğiniz sınava sizi en iyi şekilde hazırlayacaktır.
Örnek video dersleri izlemek için tıklayınız!
Tüm denemelerin ayrıntılı çözüm videoları toplam 27 saat 44 dakika sürmekte olup, anlatımlar sırasında oluşturulan kelime listeleri .pdf olarak sistem üzerinden sizlere sunulmaktadır.

YÖKDİL Sınav Hazırlık paketi alan adaylara seçtikleri alana göre göndereceğimiz "Practice Book for YÖKDİL" kitabımızda alana özgü 6 deneme sınavı ile 2018 Mart - 2021 Ağustos arası yapılmış olan YÖKDİL sınavları olmak üzere toplam 14 sınav yer almaktadır.
Tüm deneme ve çıkmış sınavların ayrıntılı çözüm videoları toplam ~65 saat sürmekte olup, anlatımlar sırasında oluşturulan kelime listeleri de basılı olarak tarafınıza gönderilmektedir.

Diğer tüm çalışmalarda olduğu gibi bu deneme çalışmalarına da hangi hafta başlanılması gerektiği ve haftalık olarak hangi sınavların çözülmesi gerektiği Yunus hoca tarafından size özel hazırlanacak olan haftalık programda ayrıntılı olarak sizlere sunulmuş olacaktır.Dokümanlar

ydstime.com olarak diğer uzaktan eğitim alternatiflerine göre en önemli avantajlarımızdan birisinin adaylara sunduğumuz doküman desteği olduğunu düşünüyoruz.

Kayıtlı kursiyerlerimizin dönem süresince ihtiyaç duyacağı tüm gerekli kitaplar, kelime listeleri, ve deneme sınavları kayıt olduktan sonra adreslerine ücretsiz olarak gönderilmektedir*.

* Adaylara gönderilecek olan basılı kaynaklar ilgili paket sayfasında ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir.
Haftalık Programlar

ydstime.com, sınav hazırlık paketi alan tüm kursiyerlerine mevcut seviyeleri ve hedefleri doğrultusunda haftalık programlar sunmaktadır.

Program hazırlık sürecinde Yunus Hoca tarafından:
1. Öncelikle adayın mevcut durumu tespit edilir. Bunun için, adayın daha önce girmiş olduğu sınavlar ve almış olduğu eğitimler değerlendirilir. Gerek görülmesi durumunda adayın bir "Seviye Tespit Sınavı" çözmesi istenir.
2. Adayın hedefi ve kurstan beklentileri öğrenilir, bu konuda karşılıklı anlaşmaya varılır, ve gerçekçi bir hedef belirlenir.
3. Kurs başlangıç tarihinden girilecek sınav gününe kadar toplam hafta sayısı hesaplanır ve yapılması gereken çalışmalar Yunus Hoca tarafından belirlenip, haftalık programlar şeklinde adaya ulaştırılır.
4. Süreç içerisinde ilerleyişe ve ihtiyaca göre programda gerekli değişiklikler yapılabilir.


Sonuç?


Eğer şu ana kadar okuduklarınız aklınıza yattı, "Nedir" ve "Kimdir" sayfalarımızı inceledi, demo sayfamızı ziyaret edip, içeriğe göz attı ve ydstime.com'un sizin için uygun bir eğitim sistemi olduğuna karar verdiyseniz, şimdi satın alma zamanı!

Hemen "Üyelik Paketleri" sayfamızı ziyaret edebilir ve size uygun olan eğitim paketine karar verip, vakit kaybetmeden çalışmaya başlayabilirsiniz.